Oranje Foundation

Missie

De missie van  de Oranje Foundation is het leveren van een belangrijke materiële en immateriële bijdrage aan de jeugd in achterstand. Dit kan directe hulp zijn, maar ook via organisaties die zich specifiek op de jeugd richten (zogenaamde ketenhulp).

Ons uiteindelijke doel is het blij maken van mensen!